We’re working on it and will be launched soon, sorry for inconvenience.

Zkušení piloti dronů

Zkušení piloti dronů

Sept. 5, 2019, 8 a.m.

Máme nalétáno tisíce letových hodin

Létáme i v oblastech, kde pravidla létání vyžadují další povolení ÚCL, a to na základě žádosti o povolení k létání nad rámec standardně udělených provozních omezení a našich pilotních dovedností. Jedná se zejména o využití možnosti dané ust. 16g) Doplňku X leteckého předpisu L2, provozu ve vzdálenosti menší než 150 m od hustě osídleného prostoru, resp. provozu v tomto prostoru. Létání nad liniovými komunikacemi (silnice, řeky, železnice), v národních parcích atd. 

Kontakt

Ing. Iveta Dráždilová

Litvínovice - Stráňka 421
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 604 759 568
E-mail: info@idvideo.cz
IČO: 69562831
DIČ: CZ6853211002